logga

FÖR DIG

För dig som vill ha hjälp


Vi finns där efter övergreppet

Livet efter ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt kan vara fruktansvärt ensamt. Efterarbetet till traumat är tillräckligt svårt, vare sig det består av en rättsprocess, terapibesök eller att lämna förhållandet där en blev utsatt.

Nog Nu erbjuder stödpersoner till dig som utsatts för sexuellt våld. En stödperson är någon som följer med till svåra möten, som läkarundersökningar, förhör eller rättegångar. Men om du behöver sällskap när du är ute på stan eller i skolan så är vi med dig där också.

Vi kan förmedla kontakt till jourhem, läkarmottagningar och Brottsofferjouren. Du behöver inte gå igenom något av efterarbetet ensam.

Du som behöver hjälp

Hur vet du att du blivit utsatt för misshandel eller övergrepp? Här är en lista över varningstecken. Det är inte specificerat till en sexuell eller romantisk relation.

Om det inte rör sig om en relation, utan du blivit utsatt av en främling, så är det här den lagliga definitionen av ett sexuellt övergrepp.
Polisanmälan kan du göra på tel 114 14 eller på nätet.

Som brottsutsatt kan du kontakta oss via kontakt@nognu.com,
eller telefon +46 767 115 209 ifall du inte har möjlighet att maila. Du kan be om en ledsagare till vilket sammanhang som helst, med reservation för att vi kan be om vidare åtgärder ifall uppdraget skulle vara ett hot mot vår eller din säkerhet, till exempel poliseskort ifall du vill ha eskort till att träffa en förövare. Vi kommer hjälpa dig i mesta möjliga kapacitet.

Om du vill ha ledsagning till ett möte med några dagars framförhållning, så kommer vi försöka se till att du får träffa ledsagaren en gång innan mötet infaller för att vara säkra på att ni går ihop. Om du vill så kan en tredje part från organisationen vara närvarande vid mötet, och du får självklart gärna ta med dig någon själv till mötet om det känns otryggt. Ni kommer att ses på ett offentligt ställe som du själv väljer och den som har tilldelat dig ledsagaren kommer kontakta dig efter mötet för att kolla att allt har gått bra. Det är inget problem alls om du vill byta ledsagare eller bryta kontakten med oss helt och hållet.

Efter första mötet så kommer du själv i första hand ha kontakt med din ledsagare, men du kan fortfarande kontakta organisationen när som helst om du vill byta eller lägga ner kontakten. Vi uppskattar om du hör av dig till oss när du känner att du inte längre behöver kontakten, men med det är det ingen brådska.

OM OSS

NOG NU

Nog Nu är en politiskt och religiöst obunden volontärorganisation som bildades under 2016. Vi är hittills endast verksamma i Stockholm.

Ofta upplever offren sådan skam över det de har blivit utsatta för att de inte klarar att berätta för familj eller vänner, och således går ensamma till förhör eller rättssalar. Vårt mål är att ingen som utsätts för sexuella brott ska behöva vara ensam efter att det hänt.

Varför?

Organisationen är grundad i idén att fokus, både i media och i det privata rummet, måste flyttas från förövarna till den brottsutsatta. Och inte i bemärkelsen att det ska bli mer tjafs om vad hen hade på sig eller hur onykter hen var, utan hur vi som samhälle kan hjälpa. Tyvärr kommer organisationer som Nog Nu behövas så länge skam omger offren till sexuella brott. Så länge det är något som offren håller hemligt men förövarna kan skryta om. Och så länge kommer vi behöva volontärer.


VOLONTÄR

Volontärarbete


Vill du hjälpa till?

Som volontär paras du ihop med en brukare. Du kan kontakta oss via volontar@nognu.com med namn, adress, personnummer, ålder och övrig info vi kan behöva veta, till exempel dina egna triggers eller vilka tider du har möjlighet att ledsaga.

Vi i styrelsen kommer kontakta dig för ett möte med oss innan du blir tilldelad ett uppdrag. Där kommer få skriftlig och muntlig information om hur du bäst hanterar brukare, och det är viktigt att du följer den. Du kommer också få skriva på ett sekretessavtal. Du är där för deras skull, men det är också viktigt att du håller på dina egna gränser och inte tar på dig för mycket. Människorna du jobbar med kommer alla ha gått igenom trauman och det är viktigt att du är förberedd för hur du hanterar dem, både för deras och din egen skull.

Det vi förväntar oss av våra volontärer i övrigt är:

  • En humanistisk och feministisk världsbild.
  • Inga tidigare domar eller anmälningar av sexuella eller våldsrelaterade brott.
  • Förmåga att vara varm, stöttande och opartisk gentemot den brottsutsatta du förväntas ledsaga. Din roll är inte att döma, och framför allt är förövaren ointressant. Vårt, och ditt, fokus är alltid, alltid på offret.
  • Du diskriminerar inte baserat på könsuttryck, religion, sexuell läggning eller etnicitet.
  • Du har läst våra stadgar är beredd att följa dem.
  • Nog Nus styrelse har rätt att utesluta alla medlemmar vi dömer en säkerhetsrisk för våra volontärer eller våra brukare. Vi kan även utesluta någon vi dömer direkt motarbetar vårt syfte eller våra stadgar.
KONTAKT

Kontakt

Vid livshotande fara, ring alltid 112

Nog Nu är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, org. nummer 802504-7617. Föreningen är registrerad i Stockholm 10/10 2016. Den drivs och medverkas i på volontär basis. För att läsa föreningens stadgar, klicka här.

Om du vill boka in en ledsagare, eller behöver annan form av support, maila oss. Om du inte har möjlighet så kan du även ringa: +46 767 115 209

Stockholm, SV
tel: +46 767 115 209
Email: kontakt@nognu.com
BANKGIRO: 5161-4089
Swish: 123 512 41 44